Wpisy użytkownika Meliel .&. Eilien z dnia 12 marca 2013

Liczba wpisów: 8

alwaysishope
 
Meliel .&. Eilien: Sztuka jest magicznym zwierciadłem, w którym znajdujemy odbicie naszych niewidzialnych marzeń. Przeglądamy się w lustrze, chcąc zobaczyć własną twarz; przyglądamy się sztuce, chcąc zobaczyć własną duszę.
  • awatar chanel ♥: świetne. + Zapraszam do mnie. Skomentowałabyś ostatni wpis? Byłabym wdzięczna! :)
Pokaż wszystkie (1) ›
 

alwaysishope
 
Meliel .&. Eilien: ,,Prag­nienie by­cia kimś in­nym to mar­no­wanie
          oso­by, którą się jest."
                             - Kurt Cobain
  • awatar Upita szczęściem, na: Fajnie tu. Zapraszam do mnie ;)
Pokaż wszystkie (1) ›
 

alwaysishope
 
Meliel .&. Eilien: Gdy czyta się różne smutne historie, łatwo jest sobie wyobrazić, że bohatersko stawiamy czoło trudnościom, znacznie trudniej jest poradzić sobie z nieszczęściem, które naprawdę nas dotyka.”
 

alwaysishope
 
Meliel .&. Eilien: są ludzie dzięki którym wierzymy w lepsze jutro.
 

alwaysishope
 
Meliel .&. Eilien: wspom­nienia są jak fotografie.........
z upływem cza­su bledną
 

alwaysishope
 
Meliel .&. Eilien: Ludzkie życie to tyl­ko je­den mo­ment, jed­na se­kun­da pośród ty­siąca chwil, które i tak prze­miną. Jed­nak nie jest ono bez­sensow­ne – bo żeby pow­stała his­to­ria, mu­si ją stworzyć czas, składający się z wielu se­kund. Wte­dy ma ona praw­dzi­wy sens. To my jes­teśmy jej sensem.
 

alwaysishope
 
Meliel .&. Eilien: Wiel­kie ludzkie dra­maty dzieją się w ciszy...
 

alwaysishope
 
Meliel .&. Eilien: O czym byś marzył, gdy­byś miał wszystko?