Wpisy użytkownika Meliel .&. Eilien z dnia 5 sierpnia 2013

Liczba wpisów: 3

alwaysishope
 
Meliel .&. Eilien:

“Ktoś kiedyś po­wie­dział, że to smut­ne gdy codzien­nie z  mo­jego ok­na widzę zachód słońca... Dlacze­go? Bo przyk­ro codzien­nie  pat­rzeć jak umiera dzień, o wiele le­piej pat­rzeć gdy wsta­je; jak  po­ran­ne pro­mienie słońca prze­ganiają noc. Szko­da tyl­ko, że wte­dy  zaz­wyczaj ludzie śpią...”

 

alwaysishope
 
Meliel .&. Eilien: „Gdyby łatwo było być dobrym, wszyscy by tacy byli.”
 

alwaysishope
 
Meliel .&. Eilien: „To, że twoja wrażliwość uczuciowa mieści się w łyżeczce od herbaty, nie świadczy o tym, że wszyscy są tak upośledzeni.”